STRAIPSNIŲ STRUKTŪRA IR METODINĖS REKOMENDACIJOS AUTORIAMS

BIOGRAFINIŲ STRAIPSNIŲ RENGIMUI

Biografiniai straipsniai pateikiami užpildžius LSE anketą.

BENDRŲJŲ STRAIPSNIŲ RENGIMUI

Jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti staipsnių paieškoje.

TERMINAI, SĄVOKOS

1. Pavadinimas.
2. Termino, sąvokos aiškinamasis tekstas.
3. Su šiuo terminu, sąvoka susijusi trumpa istorija Europoje, pasaulyje. Su šiuo terminu susijusi istorija Lietuvoje.
Pastaba: informaciją galima pateikti lentelėse (pvz., termino Apdovanojimai straipsnyje pateikiamos svarbiausių valstybinių apdovanojimų lentelės, jose – visi apdovanojimų gavėjai su metais).
4. Kita svarbi informacija, susijusi su aprašomu terminu, sąvoka.
5. Straipsnio autorius (-iai).
6. Iliustracija (dedama, jei yra nuotrauka ar kitokia iliustracija, tiksliai apibūdinanti šį terminą arba sąvoką).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO ŠAKOS

1. Pavadinimas, etimologija (iš kokios kalbos, ką reiškia, jei pavadinimas nelietuviškos kilmės), pavadinimo sinonimai.
2. Apibrėžimas.
3. Trumpa charakteristika: pošakiai, rungtys, varžybų tikslas, vieta, taisyklės (pagrindinės), dalyviai, įrankiai.
4. Trumpa chronologinė apžvalga pasaulyje: pradžia, pirmieji Europos, pasaulio čempionai (su datomis ir rengimo vietomis), svarbiausios tarptautinės (Europos, pasaulio) organizacijos (su įkūrimo datomis); gali būti pateikti keli žymiausi sportininkai ir rezultatai (su datomis).
5. LIETUVOJE:
Istorija chronologine tvarka:
a) iki nepriklausomos Lietuvos ir nepriklausomos Lietuvos (1918–40) laikotarpis,
b) SSRS okupacijos (1940–41) ir nacių Vokietijos okupacijos (1941–44) laikotarpis,
c) SSRS okupacijos (1944–90) laikotarpis,
d) atkurtos Lietuvos nepriklausomybės (nuo 1990) laikotarpis.
Turinys:
a) Šakos kultivavimo pradmenys, pirmosios sporto organizacijos, pirmieji sportininkai ir jų laimėjimai (rezultatai ir datos).
b) Federacijos, asociacijos, sąjungos įkūrimo metai, įvairių laikotarpių reorganizacijų, reikšmingų sporto šakos plėtojimui, ir kitų projektų įgyvendinimo metai, įstojimo į tarptautinę organizaciją data. Svarbiausių statistinių duomenų (klubų, sportuojančiųjų, trenerių skaičiai ir kt.) dinamika įvairiais laikotarpiais.
c) Lietuvos čempionatai (pirmojo čempionato metai ir vieta), jų reguliarumas, specifiniai pokyčiai (taisyklių, technikos, rungčių ir pan.).

Pvz.: Lietuvos čempionų (sportininkų ar komandų) lentelė (jei individualiųjų šakų sportininkų labai daug, galima imti tik tuos, kurie Lietuvos čempionais buvo daugiau kaip 3 (5) kartus).

Sportininko v., pavardė (individualiosioms sporto šakoms) arba komandos pavadinimas (komandinėms sporto šakoms) Rungtis (jei yra) Metai (kartai) pvz., 1998, 1999, 2008 (3), 2009 (4) Pagal sporto šakos specifiką gali būti papildomų skilčių

d) Sportininkų ir nacionalinių rinktinių (komandinių sporto šakų ir rungčių) dalyvavimas SSRS, Europos (EČ) ir pasaulio (PČ) čempionatuose (nurodomi nugalėtojai ir prizininkai), olimpinėse žaidynėse (OŽ) (nurodomi užėmę 1–8 vietas); Baltijos šalių ir kitose svarbiose tarptautinėse varžybose (nurodomi tik nugalėtojai).
P. S. Sportinių žaidimų ir kitų komandinių rungčių bei įgulų vardiniai sąrašai turi būti pateikiami, kai OŽ, PČ, EČ užimtos 1–3 vietos.

e) Lietuvoje vykę SSRS, Europos ir pasaulio čempionatai, turnyrai (jei juose pasižymėjo ir Lietuvos sportininkai).
Pastaba: Visi sporto renginiai ir sportininkų pasiekti rezultatai nurodomi su datomis (metais).
f) LSE kriterijus dėl biografinio straipsnio atitinkantys treneriai (pageidautina su svarbiausiais titulais). Kiti žymesnieji treneriai (pvz., daug metų periferijoje sėkmingai rengiantys pamainą) ir sportininkai.
g) Prezidentai (pirmininkai) ir gen. (ats.) sekretoriai, atstovai tarpt. organizacijose (su eitų pareigų pavadinimais ir datomis). Kiti žymesnieji sporto organizatoriai ir kitų sričių specialistai, daug prisidėję prie sporto šakos plėtojimo (nurodyti konkrečius nuopelnus).
h) Tarpt. kategorijos teisėjai.
i) Žymesnieji klubai ir komandos (pirmiausia tie, kurie gali būti aprašomi atskirais straipsniais).

Atskirais straipsniais aprašomos komandos: iki karo – dalyvavusios Lietuvos čempionatuose (1–3 vieta); po karo – dalyvavusios SSRS čempionatuose, visose lygose; Nepriklausomos Lietuvos – Lietuvos čempionės, prizininkės (> 3 kartus); ilgalaikės čempionatų dalyvės (> 10 metų) (žr. Bendrųjų straipsnių sporto komandos struktūrą).
6. Bibliografija (apie tą sporto šaką Lietuvoje).
7. Straipsnio autorius (-iai).
8. Iliustracijos: federacijos emblema (logotipas), schema su matmenimis (aikštės, stadiono, baseino ir pan.), kelios nuotraukos (nacionalinių rinktinių, rungtynių momentų, kur matomi lyderiai, žymiausieji sportininkai varžybų ar apdovanojimų metu ir pan.).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

VALSTYBINIO SPORTO VALDYMO ĮSTAIGA

1. Pavadinimas, oficialus pavadinimas, sinonimas, santrumpa.
2. Apibrėžimas – profilis, pavaldumas (apibrėžimas nerašomas, jei tai rodo pavadinimas ar sinonimas).
3. Įkūrimo data, pavadinimas įkūrimo metu (jei skiriasi nuo dabartinio), buvimo vieta (jei neįeina į pavadinimą ar sinonimą).
4. Svarbiausios veiklos sritys (įvairiais laikotarpiais).
5. Istorija (svarbiausios reorganizacijos, reikšmingiausi darbai, vadovai (su vadovavimo metais), žymiausi darbuotojai (tik aprašomi LSE).
6. Ryšiai su tarptautinėmis, užsienio šalių (taip pat ir lietuvių, kitų) įstaigomis ir organizacijomis.
7. Bibliografija (knygos, apybraižos, straipsniai knygose apie aprašomą įstaigą).
8. Straipsnio autorius (-iai).
9. Iliustracijos: įstaigos emblema (logotipas), pastato eksterjeras.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

NEVALSTYBINĖ SPORTO ORGANIZACIJA

1. Pavadinimas, oficialus pavadinimas, sinonimas, santrumpa.
2. Buvęs (-ę) oficialus pavadinimas (-ai) (nurodant metus).
3. Apibrėžimas – tipas, profilis (apibrėžimas nerašomas, jei tai rodo pavadinimas ar sinonimas).
4. Įkūrimo iniciatoriai, įkūrimo data, pavadinimas įkūrimo metu (jei skiriasi nuo dabartinio), veiklos vieta (jeigu neaišku iš pavadinimo ar sinonimo).
5. Pagrindinės veiklos sritys, svarbiausi darbai (įvairiais laikotarpiais), leidiniai.
6. Valdymo organai, buveinė.
7. Narystės formos, narių skaičius (įkūrimo metais ir straipsnio pateikimo metais).
8. Istorija (veikla, vadovai su vadovavimo metais, žymiausi veikėjai; tik aprašomi LSE).
9. Ryšiai su tarptautinėmis, užsienio šalių (taip pat ir lietuvių) organizacijomis.
10. Materialinės sporto bazės plėtra.
11. Bibliografija.
12. Straipsnio autorius (-iai).
13. Iliustracijos: organizacijos (draugijos) emblema, vėliava ir pan.
PAPILDOMAI Sporto draugijoms ir kitoms sportinių rezultatų siekiančioms organizacijoms:
1. Pasiekimai olimpinėse žaidynėse (1–8 v.), pasaulio, Europos, SSRS ir Lietuvos čempionatuose (1–3 v.) (lentelė nurodant, kiek iškovota aukso, sidabro, bronzos medalių).
2. Sporto draugijų miestų ir rajonų tarybų reikšmingai veiklai aprašyti gali būti skiriami atskiri skyriai bendrajame sporto draugijos straipsnyje.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

MIESTŲ, RAJONŲ IR SAVIVALDYBIŲ SPORTINIS GYVENIMAS

Pavadinimas (Pvz.: ……. savivaldybė. SPORTAS)
Straipsnio planas
a) Sportas iki nepriklausomos Lietuvos ir nepriklausomos Lietuvos (1918–40) laikotarpiu.
b) Sportas SSRS okupacijos (1940–41) ir nacių Vokietijos okupacijos (1941–44) laikotarpiu.
c) Sportas SSRS okupacijos (1944–90) laikotarpiu.
d) Sportas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (nuo 1990).
Turinys:
1. Svarbiausių statistinių duomenų (klubų, sportuojančiųjų, trenerių skaičiai, materialinės bazės plėtra ir kt.) dinamika įvairiais laikotarpiais.
2. Geriausi metų sportininkai (jei buvo renkami) pateikiami lentelėje (žr. pavyzdį).

Pvz.: Lent. Geriausi metų sportininkai

Sportininkas Sporto šaka Metai
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas 2010

3. Komandų laimėjimai (užimtos prizinės vietos SSRS, Lietuvos varžybose, su metais, žymesnieji treneriai) (kai minėtinų komandų daug, reikėtų informaciją pateikti lentelėse, žr. pavyzdžius).

Pvz.: Lent. Komandos – daugkartinės Lietuvos čempionės

Sporto šaka Komanda Kartai (metai)
Sporto šakos pavadinimas Komandos pavadinimas 6 (1924–26, 1933, 1935, 1936)

Pvz.: Lent. Komandos – SSRS čempionės ir prizininkės

Sporto šaka Komanda Medalis Skaičius (metai)
Sporto šakos pavadinimas Komandos pavadinimas Sidabro 6 (1924–26, 1933, 1935, 1936)

Pvz.: Lent. Tarptautinių federacijų klubinėms komandoms vykdomų tradicinių turnyrų nugalėtojos ir prizininkės

Turnyras Sporto šaka Komanda Vieta Metai
Turnyro pavadinimas Sporto šakos pavadinimas  Komandos pavadinimas 2 v. 1924–26, 1933, 1935, 1936

Atskirais straipsniais aprašomos, o šiame straipsnyje tik paminimos komandos: iki karo – dalyvavusios Lietuvos čempionatuose (užėmusios 1–3 v.); po karo – dalyvavusios SSRS čempionatuose, visose lygose; Nepriklausomos Lietuvos – Lietuvos čempionės, prizininkės (> 3 kartus); ilgalaikės čempionatų dalyvės (> 10 metų), tarptautinių federacijų klubinėms komandoms vykdomų tradicinių turnyrų nugalėtojos ir prizininkės (žr. Bendrųjų straipsnių sporto komandos struktūrą).
4. Klubai (veikliausi; su veikimo metais; vadovai).
Atskirais straipsniais aprašomi, o šiame straipsnyje tik paminimi klubai: veikę ne mažiau kaip 10 metų ir parengę nacionalinės rinktinės narių.
5. Žymiausi išugdyti sportininkai ir didžiausi laimėjimai olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos, SSRS ir Lietuvos čempionatuose (su metais) (kai minėtinų sportininkų daug, reikėtų informaciją pateikti lentelėse, žr. pavyzdžius).

Pvz.: Lent. Olimpinių žaidynių prizininkai (1–8 v.)

Sportininkas  Sporto šaka Vieta Metai OŽ vieta
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas 1 Numeris 2010 Miestas, šalis

Pvz.: Lent. Pasaulio, Europos, SSRS, Lietuvos čempionai (atskirai)

Sportininkas Sporto šaka Metai Varžybų vieta
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas 2010 Miestas, šalis

6. Žymiausi iš tos teritorijos kilę sportininkai.
7. Žymesnieji treneriai (paminėtini ir auklėtiniai), kūno kultūros mokytojai, sporto organizatoriai.
8. Sportininkų rengimo centrai (sporto mokyklos, klubai, kūno kultūros ir sporto centrai): laimėjimai, žymesnieji auklėtiniai, treneriai, vadovai (su datomis) (Čia paminimos pavardės ir centrų pavadinimai, o atskirais straipsniais aprašomi pagal atitinkamų straipsnių struktūrą, jeigu atitinka kriterijus).
9. Sporto vadovai (su metais).
10. Sporto bazė (svarbiausi statiniai)
Pastaba: Unikalūs sporto statiniai, kuriuose yra vykę oficialūs tarptautiniai sporto renginiai, pvz., Kauno sporto halė, Vilniaus sporto rūmai, „Siemens arena“ ir pan. aprašomi atskirais straipsniais.
11. Žymiausi sporto rėmėjai (bendrovės, jų vadovai).
12. Bibliografija (su sportu susijusios knygos, apybraižos, straipsniai knygose apie aprašomą miestą, rajoną ar savivaldybę).
13. Straipsnio autorius (-iai).
14. Iliustracijos: 1–2 nuotraukos ar kt. (nuotrauka, iliustruojanti miesto, rajono ar savivaldybės sportinį gyvenimą ir pan.).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

MOKYMO ĮSTAIGOS, RENGIANČIOS SPORTO SPECIALISTUS

1. Pavadinimas, oficialus pavadinimas, sinonimas, santrumpa.
2. Apibrėžimas (jei iš pavadinimo neaišku, kad tai mokykla).
3. Įkūrimo metai ir pavadinimas įkūrimo metu (jei skiriasi nuo dabartinio), buvimo vieta (jei neįeina į pavadinimą, oficialų pavadinimą ar sinonimą).
4. Fakultetų, katedrų, specialybių skaičius, pavadinimai, kiti padaliniai (charakteringiausi pokyčiai per visą veiklos laikotarpį).
5. Dėstytojų skaičius, iš jų habil. daktarų, daktarų, profesorių, docentų (charakteringiausi pokyčiai per visą veiklos laikotarpį).
6. Studentų (moksleivių) skaičius.
7. Mokslo leidiniai (periodiniai, tęstiniai).
8. Istorija:
a) svarbiausios reorganizacijos;
b) moksliniai laimėjimai;
c) žymiausi dėstytojai, auklėtiniai (tik aprašomi LSE).

Pvz.: Lent. Auklėtiniai – olimpinių žaidynių čempionai ir prizininkai (1–8 v.)

Sportininkas Sporto šaka Vieta Metai OŽ vieta
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas 1 Numeris 2010 Miestas, šalis

9. Bibliografija (knygos, apybraižos, straipsniai knygose apie aprašomą įstaigą).
Pastaba: Jeigu mokykla ne tik sportinio profilio, tai apie ją pateikiama tik su sportu susijusi informacija.
10. Straipsnio autorius (-iai).
11. Iliustracijos: įstaigos emblema (logotipas), pastato, sporto bazių nuotraukos ir nuotraukos, iliustruojančios įstaigos veiklą.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOS

1. Dabartinis oficialus pavadinimas, sinonimas, santrumpa.
2. Buvęs (-ę) oficialus pavadinimas (-ai) (nurodant metus).
3. Dabartinės (ir buvusių) sporto mokyklos (-ų) tipas (UAB, VšĮ ir t. t.), veiklos profilis (-iai), kultivuojama (-os) sporto šaka (-os), nuosavi sporto statiniai; įkūrimo metai, vieta, įkūrimo aplinkybės, steigėjas, veiklos rezultatai, bruožai, pavaldumas.
4. Vadovai (su vadovavimo metais).
5. Trenerių, sportininkų skaičius (charakteringiausi pokyčiai per visą veiklos laikotarpį).
6. Sportininkai, treneriai:
6.1. Atitinkantys LSE kriterijus (nurodyti sporto šaką, rungtį, varžybas, užimtą vietą, metus ir trenerius su pastaba, jei pirmasis).
6.2. Kiti žymiausieji sportininkai (minimalus laimėjimas – Lietuvos čempionas) ir jų treneriai (nurodyti sporto šaką, auklėtinius).
Pvz.: Lent. M‑los auklėtiniai, tapę Lietuvos čempionais

Sportininkas Sporto šaka Metai (skliaustuose galima nurodyti kartus arba rungtis)
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas 2008 (2), 2009, 2010

7. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose ir renginiuose (galima pateikti lentelėje).
Pvz.: Lent. M‑los auklėtinių dalyvavimas tarptautinėse varžybose (lentelės gali būti koreguojamos)

Sportininkas Sporto šaka Varžybos Užimta vieta
V., pavardė Sporto šakos pavadinimas Varžybų pavadinimas 4

8. Kita svarbi informacija.
9. Bibliografija (knygos, apybraižos, straipsniai knygose apie aprašomą įstaigą).
10. Straipsnio autorius (-iai).
11. Iliustracijos: įstaigos emblema (logotipas), nuotraukos, iliustruojančios įstaigos sportinį gyvenimą, sporto bazių, pastato (jeigu priklauso mokyklai) nuotraukos.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

TRADICINĖS TARPTAUTINĖS IR LIETUVOS VARŽYBOS

1. Dabartinis oficialus pavadinimas, sinonimas, santrumpa.
2. Buvęs (-ę) oficialus pavadinimas (-ai) (nurodant metus).
3. Istorija (nuo kada pradėtos vykdyti, kam ir kaip gimė idėja rengti varžybas, jų tikslas, kokiu metų laiku jos vykdomos).
4. Dalyvavusių komandų, varžybų dalyvių, nugalėtojų dinamika (galima pateikti lentelėje su metais).

Pvz.: Lent. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai (gali būti tik nugalėtojų lentelė) (1–3 vietos)

Metai Dalyvių (komandų) skaičius Varžybų vieta (jei keitėsi) Vieta

Pvz.: Lent. Lietuvos atstovų dalyvavimas tarptautinėse kompleksinėse varžybose (gali būti ir kitokios lentelės pagal varžybų specifiką) (1–3 vietos)

Varžybų pavadinimas Metai Rengėjai Dalyvavo šalių Dalyvavo sportininkų Lietuvos atstovų Vieta

5. Nuolatiniai renginio organizatoriai, rėmėjai.
6. Bibliografija.
7. Straipsnio autorius (-iai).
8. Iliustracijos: varžybų emblema (logotipas), taurė, talismanas arba kiti atributai.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

IŠKILIAUSIOS IŠEIVIJOS ORGANIZACIJOS

(Žiūrėti VI straipsnio struktūrą, skirtą Nevalstybinėms organizacijoms, ir XIV – Sporto klubams)

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

PERIODINIAI LEIDINIAI

1. Pavadinimas.
2. Buvęs (-ę) pavadinimas (-ai) (nurodant metus).
3. Apibrėžimas.
4. Profilis, periodiškumas, leidėjas, leidinio vieta.
5. Svarbiausios temos, problemos.
6. Struktūra (jei turi priedų).
7. Tiražas (tęstinio leidinio – tomų skaičius).
8. Istorija (įkūrimo data, pavadinimas, leidėjo, leidimo vietos, temų, problemų kaita, redaktoriai, žymiausi bendradarbiai, tik aprašomi LSE).
9. Straipsnio autorius (-iai).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO MUZIEJAI

1. Pavadinimas (jeigu keitėsi pavadinimas, išvardyti visus su datomis).
2. Steigėjas.
3. Eksponatai (kiekis fonduose, eksponuojamų kiekis, jų pobūdis).
4. Vadovai (su vadovavimo metais).
5. Kita sporto muziejui svarbi informacija.
6. Straipsnio autorius (-iai).
7. Iliustracijos: tarp jų emblema (logotipas), pastatas (eksterjeras, interjeras).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO KLUBAI

1. Pavadinimas (jeigu keitėsi pavadinimas, išvardyti visus su datomis).
2. Vieta (jeigu neaišku iš pavadinimo).
3. Įkūrimo data (gali būti tik metai), veiklos metai (jeigu nebeveikia).
4. Įkūrėjai, iniciatoriai.
5. Veiklos kryptis (sporto šaka, šakos, jeigu neaišku iš pavadinimo).
6. Narių skaičius.
7. Žymiausios komandos, sportininkai ir treneriai, jų laimėjimai (jeigu komandos atitinka kriterijų, jos tik paminimos, o aprašomos atskirais straipsniais, į tuos straipsnius duodamos nuorodos).
8. Žymiausi sportininkai, jų laimėjimai, treneriai (čia tik paminimi, o jeigu atitinka kriterijus, pateikiami biografiniai straipsniai).
9. Vadovai (su vadovavimo metais).
10. Bibliografija.
11. Straipsnio autorius (-iai).
12. Iliustracijos: tarp jų emblema (logotipas), vėliava, sportinės veiklos momentai, sporto bazės (renginių metu).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO KOMANDOS

1. Pavadinimas (jeigu keitėsi pavadinimas, išvardyti visus su datomis).
2. Išplėstinis pavadinimas (nurodoma ir vieta, dažn. miestas, ir klubas, ir sporto šaka).
3. Įkūrimo data.
4. Įkūrimo organizatoriai, iniciatoriai (P.S. Ypač svarbu steigėjas ir rėmėjai).
5. Komandos istorija: žymesnieji laimėjimai (su datomis), sportininkai, treneriai.
6. Vadovai (su vadovavimo metais, jeigu vykdė daugiau negu paprasto administratoriaus funkcijas).
7. Straipsnio autorius (-iai).
8. Iliustracijos: tarp jų emblema (logotipas) ir geriausios sudėties komandos, laimėjimo ar kelios įvairių laikotarpių nuotraukos).

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.

SPORTO STATINIAI

1. Pavadinimas (jeigu keitėsi pavadinimas, išvardyti visus su datomis).
2. Vieta (jeigu neaišku iš pavadinimo).
3. Pastatymo (įrengimo) metai, veiklos metai (jeigu nebeveikia).
4. Paskirtis.
5. Statinio (įrenginio) autoriai (architektai, projekto autoriai, organizatoriai, iniciatoriai).
6. Matmenys, sporto objektų (salių), žiūrovų vietų skaičius.
7. Sportininkų treniruočių ir varžybų sąlygos.
8. Svarbiausios varžybos.
9. Žymiausi sportininkai, treneriai, jų laimėjimai.
10. Ilgamečiai (daugiausia nusipelnę) direktoriai (su vadovavimo metais).
11. Bibliografija.
12. Straipsnio autorius (-iai).
13. Iliustracijos: gali būti logotipas ir statinio eksterjeras, o uždariems – ir interjeras renginių metu.

Šios grupės jau parengtus straipsnius (pavyzdžius) lengvai galite rasti bendrųjų staipsnių paieškoje.