Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-06 | REDAGUOTA: 2023-09-11

Petras Vytautas Santackas

mokytojas, treneris, teisėjas, sporto organizatorius.

Santãckas Petras Vytautas (1938 03 11 Eigirdonys, Butrimonių vlsč., Alytaus apskr. – 2016 03 31 Vilnius), mokytojas, treneris, sporto organizatorius, lengvosios atletikos teisėjas. LSSR respublikinės kategorijos teisėjas (1970). LSSR nusipelnęs treneris (1980), nusipelnęs kūno kultūros ir sporto darbuotojas (1988).

1961 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1961–1962 Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos, 1962–1966 Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos fizinio auklėjimo, žmogaus anatomijos ir fiziologijos mokytojas, 1966–1967 Vilniaus 16 vidurinės mokyklos fizinio auklėjimo mokytojas, 1967–1972 Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo mokyklos mokymo dalies vedėjas, lengvosios atletikos treneris, 1972–1991 šios mokyklos, nuo 1977 ir šioje mokykloje įsteigto Olimpinio rezervo centro direktorius. 1994–1995 V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinio komiteto darbo grupės vadovo pavaduotojas, 1996 Kūno kultūros ir sporto departamento, 1997 II Baltijos jūros šalių sporto žaidynių organizacinio komiteto, 1998 Valstybinės respublikinės sporto renginių valdybos organizacinio darbo vyriausiasis specialistas, 1999 Kūno kultūros ir sporto departamento vyresnysis inspektorius, 1999–2002 Lietuvos neolimpinio komiteto generalinis sekretorius, nuo 2002 Lietuvos sporto federacijų sąjungos Lietuvos kompleksinių sporto renginių organizavimo ir vykdymo specialistas. Vilniaus miesto sporto mokyklų direktorių tarybos pirmininkas (1980–1991). Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narys (1988–2008), garbės narys (nuo 2008), Lietuvos olimpinės akademijos narys (nuo 2011). Tarptautinių lengvosios atletikos varžybų tarp Vokietijos Demokratinės Respublikos, Lenkijos Liaudies Respublikos ir SSRS rinktinių vyriausiojo teisėjo pavaduotojas (1978).

Jo vadovaujama Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo mokykla aktyviai bendradarbiavo su Vilniaus pedagoginiu institutu įkūrė jungtinę sportinės veiklos mokslinio tyrimo laboratoriją, sportininkų reabilitacijos centrą, rūpinosi reikiama mokslinę įranga ir aparatūra, subūrė sporto mokslo ir sporto medicinos specialistų grupę; mokykloje sporto treniruotės programas plėtojo ir tobulino įsteigtos lengvosios atletikos, slidinėjimo, plaukimo, krepšinio ir irklavimo sporto šakų kompleksinės mokslinės grupės, kurioms vadovavo žymūs sporto mokslo specialistai (P. Karoblis, J. Skernevičius, J. Jankauskas, A. J. Juozaitis, V. Kuklys).

Jo vadovavimo laikotarpiu Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo mokyklos sportininkai pasiekė svarių laimėjimų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose svarbiose tarptautinėse varžybose. Žymiausi mokyklos ugdytiniai: V. Česiūnas, A. Vieta, V. Truškinas, A. Korolkovas, P. Šurskas (baidarių ir kanojų irklavimas), D. Pozniakas (boksas), R. Baltutytė, V. Cesiūnaitė, F. Kaleinikova (irklavimas), A. Jankūnaitė-Rupšienė, V. Šulskytė-Beselienė, V. Tuomaitė, L. Vinčaitė, R. Šidlauskaitė, Z. Bareikytė (krepšinis), V. Turla, A. Treinytė (kulkinis šaudymas), R. Valiulis, N. Sabaitė-Razienė, L. Baikauskaitė, R. Čistiakova (lengvoji atletika), R. Žulpa, R. Mažuolis, A. Juozaitis (plaukimas), D. Gudzinevičiūtė, V. Marcinkevičiūtė (skrendančių taikinių šaudymas), V. Vencienė (slidinėjimas), L. Balaišytė (stalo tenisas).

Kūno kultūros ir sporto komiteto 1 laipsnio medalis Už aukštus sportinius pasiekimus (1985), medalis Už nuopelnus Tarybų Lietuvos sportui (1988), Kūno kultūros ir sporto departamento medaliai Už nuopelnus Lietuvos sportui (1998, aukso – 2003), Sporto garbės komandoro ženklas (2008), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė (2003), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dešimtmečio medalis (2008), šventinis raštas Charta Solemnis. Pro mentis olimpicis (2008), Lietuvos neolimpinio komiteto medalis Už nuopelnus Lietuvos neolimpiniam sportui (2003), Garbės ženklas (2009), Vilniaus miesto savivaldybės medalis Už nuopelnus Vilniaus sportui (2003), Lietuvos lengvosios atletikos federacijos medalis Už nuopelnus Lietuvos lengvosios atletikos sportui (2008).

author

-

Skip to content