Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2024-02-07

„Lietuvos sportas“

„Lietuvos sportas“, sporto laikraštis, ėjęs 1922 Kaune. Pirmasis sporto leidinys Lietuvoje. Dvisavaitinis, nespalvotas, 8–16 puslapių. Nuo 4 numerio buvo iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas. Leido Lietuvos fizinio lavinimo sąjunga, nuo 4 numerio – dar ir Lietuvos sporto lyga bei Lietuvos jachtklubas. Buvo spausdinama informacija apie Lietuvos ir užsienio sportinį gyvenimą, pateikiama specialių praktinių žinių, patarimų sporto treniruotės, mankštinimosi klausimais sportuojantiems, treneriams, sporto vadovams. Pirmasis numeris išėjo vasario 1 d., paskutinis – spalio 22 dieną (leidimas nutrūko dėl finansinių sunkumų).

Bendradarbiavo Kęstutis Bulota (lengvoji atletika), Karolis DineikaJuozas Eretas, Stepas Garbačiauskas (futbolas, sporto aktualijos), Kazys Grinius, Arija Karnauskaitė-Ingelevičienė (moterų sportas), J. Teišerskis (lengvoji atletika), J. Vencius.

Redaktorė Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Spausdino Varpo bendrovės spaustuvė Kaune.

Išėjo 12 numerių.

Laikraščio „Lietuvos sportas“ pirmojo numerio puslapis 1922 02 01 (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

epaveldas.lt

Galerija

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content