Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-09-08

„Lietuvos sportas“

„Lietuvos sportas“, sporto laikraštis, nuo ketvirtojo numerio – iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas, pirmasis sporto leidinys Lietuvoje, ėjęs 1922 Kaune. Dvisavaitinis, nespalvotas, 16–8 puslapių. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS), nuo 4 numerio – ir Lietuvos sporto lygos (LSL) bei Lietuvos jachtklubo organas. Jame buvo spausdinama informacija apie Lietuvos ir užsienio sportinį gyvenimą, nuo 4 numerio pateikiama ir specialių praktinių žinių, patarimų sporto treniruotės, mankštinimosi klausimais sportuojantiems, treneriams, sporto vadovams. Pirmasis numeris išėjo vasario 1 d., paskutinis – spalio 22 dieną. Aktyviausi bendradarbiai – žinomi to meto sporto visuomeniniai veikėjai: K. Bulota (lengvoji atletika), K. Dineika, J. Eretas, S. Garbačiauskas (futbolas, sporto aktualijos), K. Grinius, A. Karnauskaitė-Ingelevičienė (moterų sportas), J. Teišerskis (lengvoji atletika), J. Vencius. Redaktorė E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Iš pradžių leido ir finansavo Lietuvos fizinio lavinimo sąjunga, nuo 4 numerio – Lietuvos sporto lyga. Spausdino Varpo bendrovės spaustuvė Kaune. Išėjo 12 numerių. Leidimas nutrūko dėl finansinių sunkumų.

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content