Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

Category

Terminai, sąvokos

Sporto sąjunga

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2024-02-05

ne mažiau kaip dviejų sporto organizacijų visuomeninis susivienijimas kuriai nors sporto šakai ar kitai su kūno kultūra ir sportu susijusiai veiklai plėtoti. Lietuvoje pirmoji sporto sąjunga yra 1919 įkurta Lietuvos sporto sąjunga.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Sporto asociacija

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

savanoriška organizacijų, fizinių asmenų sąjunga, susivienijimas kuriai nors sporto šakai ar kitai su kūno kultūra ir sportu susijusiai veiklai plėtoti.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Sportiniai žaidimai

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

aukštesnioji judriųjų žaidimų raidos pakopa, dviejų komandų arba žaidėjų žaidimas naudojant vienodus žaidimo įrankius ir laikantis vienodų taisyklių.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Sportas visiems

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-11

kūno kultūros priemonių naudojimas įvairių socialinių grupių gyventojų visapusiško ugdymo, sveikatos stiprinimo ir palaikymo, ligų profilaktikos tikslais.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Sportas

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

socialinis reiškinys, neatsiejama visuomenės kultūros dalis – rengimosi varžyboms ir dalyvavimo jose sistema siekiant geriausių sportinių rezultatų. Plačiąja prasme sportas – visos fizinio aktyvumo formos, gerinančios žmonių fizinį parengtumą ir dvasinę būseną. Skiriamas profesionalų, mėgėjų, neįgaliųjų, ekstremalusis, ekologinis sportas, sportas visiems (jo dalis – šeimos sportas).

author

Stanislovas Stonkus

Olimpizmas

PASKELBTA: 2022-10-13 | REDAGUOTA: 2024-01-29

gyvenimo filosofija, aukštinanti ir į darnią visumą jungianti kūno, valios ir proto savybes. Lietuvoje olimpizmas propaguojamas įgyvendinant Lietuvos olimpinio ugdymo programą, rengiant mokyklų olimpines žaidynes ir kita.

author

Stanislovas Stonkus

Olimpinis stadionas

PASKELBTA: 2022-10-13 | REDAGUOTA: 2023-09-08

sporto arena, kurioje vyksta ar vyko olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijos, populiariausių sporto šakų varžybos.

author

Stanislovas Stonkus

Olimpinis simbolis

PASKELBTA: 2022-10-13 | REDAGUOTA: 2023-10-09

penki sunerti vienodų dydžių vienos arba skirtingų spalvų olimpiniai žiedai, naudojami vieni patys.

author

Algimantas Gudiškis, Stanislovas Stonkus

Olimpinis ordinas

PASKELBTA: 2022-10-13 | REDAGUOTA: 2024-02-09

Tarptautinio olimpinio komiteto aukščiausias garbės apdovanojimas.

author

Danutė Svitojūtė

Olimpinis kaimelis

PASKELBTA: 2022-10-13 | REDAGUOTA: 2024-02-14

kompleksas pastatų, kuriuose olimpinių žaidynių metu gyvena sportininkai, oficialūs asmenys ir kitas komandų personalas.

author

Algimantas Gudiškis, Stanislovas Stonkus

Skip to content