Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

Category

Terminai, sąvokos

Turizmo technikos varžybos

PASKELBTA: 2023-03-07 | REDAGUOTA: 2023-06-06

rengiamos trasoje įveikiant dirbtines ir gamtines kliūtis, atliekant technikos veiksmus, naudojant turistinį inventorių (įrangą), sprendžiant specialias technikos ir taktikos užduotis.

author

Rimantas Gogelis

Turistų sąskrydis

PASKELBTA: 2023-03-07 | REDAGUOTA: 2023-05-25

populiari aktyvaus poilsio masinio turizmo forma, turizmo mėgėjų sambūris pasidalyti veiklos patirtimi, sveikatai gerinti, varžyboms ir konkursams rengti.

author

Rimantas Gogelis

Turistų klubai

PASKELBTA: 2023-03-07 | REDAGUOTA: 2023-08-04

visuomeninės organizacijos, organizaciniai ir metodiniai masinio, sportinio turizmo ir sveikatingumo centrai. Rengia keliones, ekspedicijas, žygius, varžybas, sąskrydžius, stovyklas, turiadas ir kita.

author

Rimantas Gogelis

Trikovė

PASKELBTA: 2023-03-07 | REDAGUOTA: 2024-03-08

trijų sporto šakų, rungčių arba sporto šakos technikos veiksmų kompleksinės varžybos.

author

Stanislovas Stonkus, Valentina Keraminienė

Tautiniai žaidimai

PASKELBTA: 2023-03-06 | REDAGUOTA: 2024-03-08

kuriai nors tautai būdingi žaidimai, atspindintys tam tikro laikotarpio žmonių troškimus, džiaugsmus ir sielvartus, tautos papročius, kultūros, charakterio bruožus.

author

Stanislovas Stonkus, Valentina Keraminienė

Šachmatų kompozicija

PASKELBTA: 2023-02-21 | REDAGUOTA: 2023-09-07

savarankiška meninės kūrybos sritis ir protinio sporto rūšis.

author

Vilimantas Satkus

Šachmatai

PASKELBTA: 2023-02-21 | REDAGUOTA: 2023-03-13

sporto žaidimas.

author

Algimantas Bertašius

Stalo futbolas

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

sportinis stalo žaidimas.

author

Simonas Jakubauskas, Tomas Klimašauskas, Laurynas Komža

Sporto šaka

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2024-02-09

istoriškai susiformavusi savarankiška, konkreti sportininkų varžymosi rūšis, kuriai būdingi saviti sportinės kovos metodai, technikos ir taktikos veiksmai, tam tikri įrankiai, inventorius, įranga ir aplinka.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Sporto spauda

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2024-02-05

dienraščiai, savaitraščiai, žurnalai, informaciniai ir mokslo leidiniai kūno kultūros ir sporto klausimais.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Skip to content