Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

„Sportas“

„Sportas“, sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas, ėjęs 1923–1928 Kaune. Rašė apie visas sporto šakas ir medžioklę. Dvisavaitinis, iliustruotas, 12–24 puslapių. Iš pradžių – Moterų sporto mėgėjų ratelio ir Lietuvos dviratininkų sąjungos (1–9 numeriai), nuo 1924 – dar ir Lietuvos futbolo lygos bei Kauno futbolo apygardos (10–21 numeriai) organas, nuo 1925 – Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, sporto klubo Kovas, žydų gimnastikos ir sporto sąjungos Makabi, Kauno sporto klubo, Lietuvos vokiečių sporto sekcijos Kultus ir Žydų atletikos klubo organas. 1927 prie leidėjų prisidėjo ir Kauno šachmatininkų draugija. Bendradarbiavo V. Balčiūnas, S. Darius, S. Garbačiauskas, J. Pyragius, S. Razma, J. Tysliava, J. Žilinskas. Redaktorė J. Šulginienė, atsakingasis redaktorius V. Gurmanas, redaktorius administratorius J. Šulginas. Spausdino Varpo, vėliau Raidės spaustuvė. Išėjo 63 numeriai.

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content