Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2024-02-05

Sporto sąjunga

Spòrto są́junga, ne mažiau kaip dviejų sporto organizacijų visuomeninis susivienijimas kuriai nors sporto šakai ar kitai su kūno kultūra ir sportu susijusiai veiklai plėtoti. Lietuvoje pirmoji sporto sąjunga – Lietuvos sporto sąjunga (įkurta 1919).

Žymesnės Lietuvoje veikusios ir veikiančios sporto sąjungos: Akademinio jaunimo sporto sąjunga, Kamuolio žaidimų sąjunga, Klaipėdos įgulos ir krašto sporto sąjunga, Klaipėdos krašto sporto sąjunga, Lietuvos dviratininkų sąjunga, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga, Lietuvos keliautojų sąjunga, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos sveikuolių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjunga, Makabi, Polonia, Sunkiosios atletikos sąjunga, Žalgiris. Svarbiausios užsienyje veikiančios lietuvių išeivių sporto sąjungos: Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga.

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Skip to content